گروه مدیریت شیء- (OMG)

 

گروه مدیریت شی (Object Management Group) (OMG)  کنسرسیومی است که در ابتدا با هدف وضع استاندارد در زمینه سیستمهای شی گرای توزیع شده ایجاد شد و اکنون برروی مدل سازی (برنامه ها، سیستم ها و فرآیندهای تجاری) و استانداردهای مدل سازی تمرکز دارد.

OMG  تنها به ارائه مشخصات می‌پردازد و راهکارهای مربوط به پیاده‌سازی را شامل نمی‌شود. اما پیش از آنکه مشخصاتی به صورت استاندارد در بیاید، اعضای تیم ارائه دهنده باید تضمین دهند که ظرف یک سال محصولی مطابق با مشخصاتی که ارائه داده‌اند را روانه بازار نمایند. این امر از ایجاد استانداردهای غیرقابل پیاده‌سازی جلوگیری می‌کند.سایر شرکت‌های خصوصی یا منبع باز نیز تشویق به ایجاد نرم‌افزارهای همخوان با این استانداردها می‌شوند.

 

هدف OMG ایجاد یک مدل عمومی قابل حمل(Portable)  و همکنش پذیر(Interoperable)  برای اشیا با متدها وداده‌هایی بود که بر روی هر محیط برنامه‌نویسی و روی هر بستر(Platform)  فابل استفاده باشد.

امروزه بیش از 500 عضو شامل آژانسهای دولتی، کاربران کوچک و بزرگ فناوری اطلاعات، فروشندگان و موسسات پژوهشی دارد. OMG  گروهی از استانداردهای مربوط به مدلسازی تجاری را مدیریت می‌کند. این مدل‌ها شامل نمادگذاری مدلسازی فرایندهای تجاری(BPMN)، مدل انگیزش تجاری(BMM)  و معناشناسی واژگان کسب و کار و قوانین کسب و کار می‌شود.

زبان مدل‌سازی یکپارچه (UML)

 

 ( Unified Modeling Language)(UML) یک زبان مدلسازی همه منظوره استاندارد در زمینه مهندسی نرم‌افزار است که توسط گروه OMG  ایجاد شد. در سال ۲۰۱۲ نسخه جدید این زبان مدلسازی نیز تولید شد که در سال ۲۰۱۵ به صورت عمومی منتشر گردید.

با استفاده از یو ام‌ال می‌توان تقریباً هر گونه برنامه کاربردی که ممکن است بر روی هر ترکیبی از سخت‌افزار، سیستم عامل، زبان برنامه‌نویسی و شبکه اجرا شود را مدلسازی نمود.

 UMLیک زبان مدل سازی همه منظوره می باشد. این زبان در ابتدا به منظور نمایش تصویری رفتار سیستم های نرم افزاری و غیر نرم افزاری پیچیده اختراع شده و ارائه گردید اما هم اکنون یک استاندارد OMG تلقی می شود.

UML  می توان آن ها را مدل سازی کرد. نمودارهای UML از دیدگاه های مختلف نظیر طراحی، پیاده سازی، استقرار/توزیع و غیره … ترسیم می شوند.

 در خلاصه زبان UML را می توان یک زبان مدل سازی که قادر به نمایش جنبه هایی همانند معماری، رفتار و ساختار سیستم می باشد، تعریف کرد. اشیا اساس و بنیاد دنیای شی گرا محسوب می شوند. اولین کاری که در تجزیه، تحلیل و طراحی شی گرا بایستی انجام داد، شناسایی کارآمد اشیا می باشد، پس از آن فقط بایستی مسئولیت ها را به اشیا تخصیص داد. در مرحله ی بعد، به طراحی با استفاده از خروجی تجزیه و تحلیل خواهیم پرداخت.

زنبیل خرید