هدف از ایجاد این نماد گذاری، بکارگیری آن در موتورهای جریان کار (Workflow engine) بود. در واقع این نماد راه حل موسسه OMG برای ترسیم فرایندهای کسب و کار با این هدف بود که اولا به شکلی قابل فهم برای متخصصین حوزه کسب و کار باشد و ثانیا امکان بکارگیری مستقیم آن در موتورهای جریان کار وجود داشته باشد. به این صورت این زبان مدلسازی پلی است بین نیازمندیهای کسب و کار (حداقل از حیث فرایندهای کسب و کار) و جریان کاری (Workflow) یا همان فرایندهایی که به صورت سیستمی در یک سیستم اطلاعاتی پیاده سازی می شود.

اگر شما فقط از BPMN 2.0 شنیده‌اید، اما آنچه را که در آن است و آنچه را که انجام می‌دهد را مطمئن نیستید و یا نمی‌دانید، تنها و اولین نفر نیستید!

BPMN 2.0 = BPM + N

ما “آخرین راهنما” را برای کمک به شما و آشنا کردن شما با مسائل پایه‌ای و تجربه کردن مدل BPMN 2.0 پیشنهاد می‌دهیم. ما اطمینان داریم، شما این مدل را قدرتمند، سازگار و بطور قابل ملاحظه‌ای آسان در کار خود پیدا خواهید کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.

زنبیل خرید