APQC

یکی از بهترین الگوها و چارچوب‌های دسته‌بندی فرایندها در سازمان، مدل طبقه‌بندی فرایندی ارائه شده توسط مرکز بهره‌وری و کیفیت آمریکا (American Productivity and Quality Center) است که به نام PCF یا Process Classification Framework شناخته می‌شود.

چارچوب طبقه‌بندی فرایندها توسط APQC و شرکت‌های عضو آن به عنوان یک استاندارد باز جهت تسهیل بهبود سازمانی به کمک مدیریت فرایندها و الگو برداری سازمان‌ها توسعه داده شده است. 

گفتنی است طبق چارچوب APQC ، هر سازمان برای انجام مأموریت‌ها و وظایف خود دارای دو دسته فرایند است که آن را در انجام فعالیت‌های مرتبط با ماموریت اصلی کسب و کار یاری می‌دهند، که عبارتند از فرایندهای اصلی و پشتیبانی. این مدل معمولاً فرایندهای عملیاتی و مدیریتی سازمان را در ۱۳ رسته اصلی در سطح سازمان طبقه‌بندی می‌کند. یکی از اهداف   APQCایجاد زبانی مشترک جهت توصیف فرآیندهای سازمانی و ایجاد منبعی برای الگوبرداری سازمانها از کارکردها و فرآیندهای بهینه و تجربه شده است.

APQC  منبعی است که در طول مسیر فرآیند محوری می توان از آن به عنوان مرجعی کامل بهره جست. چارچوب APQC  در مراحل مختلفی از چرخه مدیریت فرایند شامل: معماری فرآیندها، شناسایی و مدلسازی فرایندها، تحلیل و پایش کاربرد دارد. از این چارچوب در بعضی از ERP های معتبر به عنوان الگو برتر نیز استفاده شده است.  APQC دارای یک نسخه عمومی بوده و برای کسب و کارهایی مثل: بانکداری، بیمه، پتروشیمی، الکترونیک، دفاعی، ارتباطات راه دور، خودرو سازی، بیمارستان و… دارای نسخه اختصاصی است. به‌طور کلی، چارچوب فرآیندی APQC یک زبان مشترک جامع برای سازمان‌ها به‌منظور برقراری ارتباط و تعریف فرآیندهای کاری است که با استفاده از این استاندارد، سازمان‌ها به یک چارچوب مشترک در فرآیندهای کاری خود دست خواهند یافت.

در پایان باید به این نکته توجه داشت که این مدل، یکی از کامل‌ترین مدل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مرجع فرآیندی موجود در دنیای مدیریت است که در آن تلاش شده تا تمامی فرآیندهای موجود سازمان، تا حد امکان در سطح وظایف، شناسایی شوند. به این ترتیب یک به‌روش (Best Practice) کامل در مورد فرآیندها ایجاد شده که با استفاده از آن می‌توان فرآیندهای مورد نیاز یک سازمان‌ را شناسایی نموده و اطلاعات دقیقی درخصوص نحوه طراحی آن‌ها به‌دست آورد. لذا این چارچوب می‌تواند به عنوان منبعی ارزش‌مند برای سازمان‌ها، به‌منظور بازطراحی فرآیندها یا اعمال بهبود مستمر در فرآیندهای سازمانی مورد توجه قرار گیرد.

زنبیل خرید