کنترل کیفیت

کنترل کیفیت سیستمی است جهت رسیدن به سطح مطلوبی از کیفیت یک محصول یا یک سطح مطلوبی از فرآیند تولید و نگهداری آن با برنامه ریزی دقیق، استفاده از ماشین آلات مناسب، بازرسی مستمر و عمل اصلاح کننده هرگاه که لازم باشد. کنترل کیفیت در مواقعی فقط به بازرسی نهایی و جدا کردن محصولات فاقد کیفیت محدود می شود اما در مواردی فراتر از آن عمل می کند. به عنوان مثال به برنامه ریزی کیفیت، کنترل مواد ورودی، کنترل کیفیت در حین تولید، کنترل مواد خروجی و … می پردازد. در کل می توان گفت کنترل کیفیت سیستمی است که با اتکا به آن می توان کیفیت یک محصول یا یک فرآیند را به حد مناسبی رساند و با برنامه ریزی دقیق، استفاده از ابزارهای کیفی، بازرسی مداوم و آن را حفظ کرد و یا نسبت به بهبود مداوم آن گام برداشت.

 

کنترل کیفیت آماری

Statistical Process Control-SPC مؤثرترین راهی است که تاکنون برای کنترل کیفیت محصولات پیدا شده است روشهای آماری می باشد. با روشهای آماری می توان تصویری از وضعیت کل تولید به دست آورد. با توجه به اینکه تغییر پذیری یک پدیده دائمی و جزء لاینفک همه محصولات می باشد و مشخصات کیفی هر محصول تغییر می کند، روشهای آماری مؤثرترین وسیله بررسی و کنترل این تغییرات است. کنترل کیفیت آماری اصطلاحی است که برای شرح و توصیف مجموعه ابزارهای آماری استفاده شده توسط متخصصان کیفیت، به کار گرفته میشود.

 MSA مخفف Measurement system Analyses  می باشد که به معنی تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری است. سیستم اندازه گیری عبارت است از عملیات اندازه گیری، روش های اجرایی، ابزار اندازه گیری، نرم افزار و اپراتورها برای اعطای یک عدد به مشخصه اندازه گیری شده.کسب اطمینان از اینکه سیستم اندازه گیری از توانایی کافی برخوردار است یکی از نکات بسیار مهم در اغلب فعالیت های کنترل فرآیند آماری است.

به منظور راهنمایی بیشتر کابران گرامی، آموزش کنترل فرایند آماریSPC  و تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA در نرم افزار Minitab  در قالب 20 ویدئو به صورت فشرده در نظر گرفته شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.

زنبیل خرید