سیستم مدیریت چیست ؟

پیشرفت روز افزون تکنولوژی و توسعه دانش باعث شده تا اکثر سازمانها ، شرکتها و هر مجموعه فعال درکلیه صنایع ( خدماتی ، پیمانکاری ، بازرگانی ، تولیدی و غیره…) خود را بروز نگه داشته و همواره با بکارگیری جدیدترین تاکتیکها و تکنیکها قصد تحکیم جایگاه رقابتی خود در بازار را دارند. از اینرو استفاده ازالگوهای مدیریتی بین المللی و چکش خورده رادر دستور کارخود قرار میدهند. اکثر مجموعه های متقاضی طراحی و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی بواسطه عدم آگاهی از ساختار این الگوها ممکن است نتوانند به اهداف از پیش تعیین شده خود برسند. برهمین اساس سعی دارند که بصورت خودجوش اقدام به طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریتی نمایند.

مثال هایی از انواع سیستم مدیریت

سیستم مدیریت کیفیت  ISO 9001

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  ISO 45001

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS

سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی ISO 55001

سیستم مدیریت پروژه ISO 21500

سیستم مدیریت ریسک ISO 31000

و …

تعریف سیستم مدیریت

سیستم مدیریت مجموعه ای از عناصر مرتبط بهم میباشد که بمنظور ایجاد خط مشی و اهداف و در جهت دستیابی به این هدف استفاده میشود.یک سیستم شامل ساختار سازمانی، برنامه ریزی فعالیتها، مسئولیت ها، شیوه ها، رویه ها، فرایند ها و منابع میباشد.با وجود تشابه فراوان بین مدلهای مختلف سیستم مدیریت ادغام نیازمندیهای این سیستم ها بدون پیچیدگی بنظر میرسد ولی این امر در عمل بسادگی میسر نمیباشد چرا که بایستی ابتدا برای هر سازمان مزایا، معایب، مشکلات و مسایل حاشیه ای جهت ادغام در نظر گرفته شود.

علاوه بر این، در نظر داشتن وجوه اشتراک و تفاوتها بین سیستم مدیریت مورد نظر نیز ضروری میباشد با این حال اگر نیازمندیهای سیستم مدیریت مورد نظر به درستی در سازمان طرحریزی و اجرا شده باشد و کارکنان سازمان نیز آگاهی و تعهد لازم را در ارتباط با نیازمندیهای آن داشته باشند، ادغام انواع متفاوت سیستم مدیریت به راحتی و بدون ایجاد اختلال در روند جاری فعالیت های سازمان امکان پذیر خواهد بود.

با افزایش فشار جوامع جهانی و مطالبات مختلف سهامداران به منظور بهبود عملکرد و اثربخشی سازمانها وادار شده اند که سیستم های مدیریتی متفاوتی را پیاده سازی کنند.

با توجه به ریسک بالایی که اجرای سیستم ها بصورت مجزا دارند اجرای این سیستمها ناکارآمد و بدون اثربخشی میباشد و این مشکل مخصوصا در بخشها و صنعتهای پیچیده ایی همانند صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع هوایی و صنایع خودرو نمود بیشتری پیدا میکند.

سیستم مدیریت یکپارچه

یکی از روشهایی که میتواند به حل این مسائل کمک کند پیاده سازی الزامات سیستم مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بصورت یکپارچه می باشد زمانیکه این سیستم های مدیریت استاندارد با هم ترکیب و تلفیق شدند، پیاده سازی و فرایند ممیزی بصورت واحد اجرا میشود این سه سیستم با هم مجموعه ای از استانداردهایی را در سطح جهان تشکیل می دهند که بالاترین تاثیرات را در صنایع مختلف داشته و با بیش از یک میلیون گواهینامه صادره  ISO 14001 و OHSAS 18001 و ISO 9001در سطح جهان بالاترین نرخ صدور گواهینامه را دارا می باشند.اگرچه تعدادی از این الزامات در چارچوب سیستم خود متفاوت هستند ولی نقش بسیار بزرگی را در کمک به سازمانها برای افزایش کارایی و اثربخشی دارند. استقرار همزمان سه سیستم فوق به استقرار یک سیستم ترکیبی یا جامع کمک خواهد نمود.در این سیستم الزامات و خواسته های سیستمهای کیفیت، ایمنی و بهداشت و محیط زیست با هم ترکیب شده و از یک سیستم مستند سازی واحد تبعیت میکند در این سیستم مدیریت یکپارچه مستندات قبلی کیفیت با ادغام در مدیریت ایمنی به نحو چشمگیری کاهش یافته و یک چارچوب واحد برای هر سه سیستم تدوین خواهد شد، روشهای اجرایی و دستورالعملها با الزامات هر سه سیستم انطباق داده شده و حجم مستندات تا یک سوم کاهش خواهد یافت،

در خط مشی این سیستم سه هدف عمده کیفیت، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت تعریف میشود و سازمان فادر خواهد بود در این مرحله سیستم خود را با سیستم مدیریت یکپارچه انطباق دهد.

مجموعه دانش نصر پویا در خصوص سیستمهای مدیریتی در یک اقدام بینظیر ، طرحی تحت عنوان طرح پیاده سازی و کنترل سیستم مدیریت تهیه و تدوین کرده که میتواند برای هرمجموعه متقاضی واقعی طراحی و پیاده سازی و یا کنترل سیستم های مدیریت باشد. لازم بذکر است که گرفتن گواهینامه ایزو ممکن است یکی از اهداف هر مجموعه متقاضی باشد که قطعا این طرح موضوع اخذ گواهینامه بین المللی ایزو را پوشش خواهد داد. این طرح عینا براساس الزامات سیستم های مدیریت تهیه و تدوین شده است و چنانچه زمینه فعالیت مجموعه متقاضی طوریست که بندهای این طرح را شامل نمیشود میتوان آنها را نادیده گرفت. جهت برقراری ارتباط با کارشناسان ما اینجا کلیک نمایید.