طرح ریزی کیفت محصول

Advanced Product Quality Planning – APQP

 مطابق با الزامات بسیاری از استانداردهای بین‌المللی جهت اطمینان از طراحی، تولید و ارائه محصولات و خدمات منطبق با خواسته‌های مشتری، سازمان باید طرح کیفیت مختص محصولات خود را داشته باشد. در طرح‌های کیفیت سازمان باید کلیه مراحل لازم جهت تحقق محصول یا خدمت را تشریح نماید. یکی از الگوهای مناسب جهت تهیه طرح‌های کیفیت، استفاده از الگوی بین‌المللی طرح‌ریزی پیشاپیش کیفیت محصول می‌باشد. کتابچه طرح‌ریزی پیشاپیش کیفیت محصول (Advanced Product Quality Planning)APQP اولین بار توسط گروه خودروسازان آمریکایی (AIAG) منتشر شد و پس از آن توسط سایر خودروسازان معتبر دنیا مورد تأیید قرار گرفت. هدف از اجراي APQP ارتباط با تأمين کنندگان به منظور برنامه ريزي کيفيت محصول و ايجاد خطوط راهنما به صورت مشترک است. در قدم دیگر سعی بر آسان نمودن ارتباط بین افراد درگیر فرایند است و اینگه آیا گام های برداشته شده بدرستی پیش رفته و کامل شده اند .

طرح ریزی کیفیت محصول را می توان در پنج فاز خلاصه نمود :

فاز اول – طرح و تعيين برنامه   PLAN AND DEFINE PROGRAM

فاز دوم – طراحي وتوسعه محصول PRODUCT DESIGN AND DEVELOPMENT

فاز سوم – طراحي و توسعه فرآيند PROCESS DESIGN AND DEVELOPMENT

فاز چهارم – صحه‏گذاري محصول و فرآيند PRODUCT AND PROCESS VALIDATION

فاز پنجم – بازخور، قضاوت و اقدامات اصلاحي LAUNCH, FEEDBACK, ASSESSMENT & CORRECTIVE  ACTION

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید:

زنبیل خرید