ISO 10002:2018

 این استاندارد دستورالعمل هایی را برای روند رسیدگی شکایات مربوط به محصولات و خدمات در یک سازمان ، از جمله برنامه ریزی، طراحی، توسعه، بهره برداری، نگهداری و بهبود ارائه می‌دهد . فرآیند رسیدگی به شکایات برای استفاده به عنوان یکی از فرآیندهای یک سیستم مدیریت کیفیت کلی، مناسب است.

 نکته : در تمام این سند، عبارت محصول و خدمات به خروجی‌های یک سازمان که برای آن مورد نیاز است و یا مورد نیاز مشتری است اشاره دارد.

 این سند برای استفاده هر سازمان بدون در نظر گرفتن نوع یا اندازه آن، یا محصولات و خدماتی که آن ارائه می‌دهد، در نظر گرفته شده‌است. همچنین برای استفاده در سازمان ها در همه بخش ها مورد استفاده قرار می گیرد. ضمیمه B راهنمای ویژه ای را برای کسب و کارهای کوچک ارائه می دهد.

این استاندارد به جنبه‌های زیر در رسیدگی به شکایات می‌ پردازد:

الف) افزایش رضایت مشتری از طریق ایجاد یک محیط مشتری محور که برای بازخورد (شامل شکایات) ، رفع هرگونه شکایت دریافت‌شده و افزایش توانایی سازمان برای بهبود محصولات و خدمات، از جمله خدمات مشتری، باز است.

ب) مشارکت و تعهد مدیریت ارشد از طریق کسب و توسعه کافی منابع از جمله آموزش کارکنان

ج) شناخت و رسیدگی به نیازها و انتظارات شاکیان

د) فراهم کردن یک فرآیند باز، موثر و آسان برای رسیدگی به شکایات

ه) تجزیه و تحلیل و ارزیابی شکایات به منظور بهبود کیفیت محصولات و خدمات، از جمله خدمات مشتری

ر) ممیزی روند رسیدگی به شکایات

ز) بررسی اثربخشی و کارایی فرآیند رسیدگی به شکایات

این سند برای مشاجرات در خارج از سازمان یا اختلافات مربوط به اشتغال اعمال نمی شود.

جهت مشاهده آخرین تغییرات استاندارد ISO 10002  کلیک نمایید.

زنبیل خرید