مدیریت مستندات مهندسی( Electronic Document Management System) (EDMS)

 

حجم کار بخش مهندسی در پروژه های طراحی یا پروژه های EPC، استفاده از ابزارهای تخصصی مدیریت مدارک مهندسی را به امری بسیار رایج تبدیل نموده است، وجود این سیستم و تعاملات با سایر قسمتهای پروژه مزیت انکارناپذیری را ایجاد می نماید.

به منظور کنترل مستندات مهندسی به صورت سیستماتیک از تعریف (Master Document Register)( MDR) گرفته تا گردش مدارک بین بخش­های تخصصی، تهیه Transmittal و ارسال برای کارفرما از سیستم EDMS استفاده می­شود.

از مزایای این سیستم میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

 • مدیریت و آرشیو مدارک مهندسی

 • تعریف MDR در سیستم به تفکیک پروژه و Engineering Stage

 • تعریف MDR برای زیر پروژه ها و امکان دسترسی پیمانکاران جزء به مدارک مرتبط

 • کنترل زمانبندی issue مدارک و اعلام اخطار در صورت تاخیر

 • تعیین Rev. مدارک به صورت اتوماتیک جهت جلوگیری از تکرار و یا جا افتادن یک Rev.

 • توزیع مدارک طبق مسوولیت های تعریف شده در سیستم

 

مزیت بزرگ استفاده از سیستم کنترل مدارک مهندسی ایجاد یکپارچگی بین بخش های مختلف سیستم مدیریت پروژه مانند بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه است.

 

قابلیت های سیستم کنترل مستندات مهندسی طراحی شده توسط کارشناسان دانش نصر پویا عبارتند از:

 

 

 • تحت وب

 • قابلیت تعریف، ایجاد و مدیریت چند پروژه به صورت همزمان.

 • قابلیت تعریف Template برای انواع پروژه ها به منظور ساخت اتوماتیک سایت هر پروژه با توجه به نوع پروژه.

 • قابلیت ایجاد انواع کتابخانه ها و لیست ها در هر سایت پروژه.

 • قابلیت خروجی به صورت Export to Excel.

 • قابلیت گردش دستی (توسط DCC) و اتوماتیک

 • قابلیت تولید خودکار “کد سند” قابل تنظیم کاربر.

 • قابلیت گردش اسناد بین جایگاه ها و نقش های سازمانی: مسئول تکمیل سند، مدیر پروژه، DCC دیسیپلین، DCC پروژه، کارفرما، مدیر (و یا جانشین). دیسیپلین سند، مدیر (ویا جانشین) دیسیپلین های دیگر، افراد دلخواه.

 • قابلیت تعریف جانشین برای هر جایگاه سازمانی.

 • تولید خودکار ورژن داخلی و خارجی برای هر MDR با توجه به مراحل گذشته گردش MDR.

 • قابلیت تولید خودکار فایل هایTransmittal، Comment Sheet ،Reply Sheet در قالب فایل اکسل با Template قابل تغییر توسط کاربر.

 • قابلیت پذیرش چندین نوع Transmittal در یک پروژه.

 • قابلیت ارجاع به 3 صورت برای تایید، برای نظر و برای مشاهده

 • دارای کارتابل کلیه وظایف کلیدی کاربر (با وجود این کارتابل کاربر احتیاج ندارد برای انجام فعالیت ها خود به قسمت دیگری از نرم افزار مراجعه کند).

 • دارای کارتابل موضوعی برای دسته بندی بهتر وظایف کاربر.

 • قابلیت ارسال پیام برای تمامی رخدادهای صورت گرفته به همراه تنظیمات منطق ارسال پیام.

 • قابلیت تنظیم رویه های مالی و قراردادی هر کلاس سند در هر پروژه و قابلیت محاسبه میزان پیشرفت هر پروژه تا امروز.

 • قابلیت جمع آوری و دسته بندی سایر اطلاعات غیر مرتبط با MDR برای هر پروژه.

 • قابلیت گزارشگیری از کلیه اطلاعات و وضعیت پروژه به صورت Online.

 • قابلیت گزارش گیری تمامی رخداد های یکMDR (با صورت دسته بندی شده روی هر ورژن از سند).

 • قابلیت نمایش تمامی رخدادهای یک MDR به صورت درختی، جدولی و گرافیکی.

 • قابلیت گزارشگیری آسان با امکان خروجی در Excel.

 • قابلیت ایجاد هر نوع گزارش با فرمت دلخواه.

 • قابلیت ایجاد گزارش های Ready to print.

 • قابلیت جستجوی پیشرفته بر روی داده ها و محتوای اسناد (Content Search)

 

زنبیل خرید