Measurement system Analysis-MSA به معنی تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری است. این ابزار میزان خطا در عوامل موثر بر سیستم اندازه گیری ( انسان – ماشین) را مشخص می سازد.                                                                      

مطابقت فرایند و محصول توسط اندازه گیری های انجام شده توسط سیستم اندازه گیری تعیین می شود.اگر فرایند اندازه گیری  در طول زمان تغییر کند قابلیت استفاده از اطلاعات برای تصمیم گیری کاهش می یابد.بنابراین استفاده از یک سیستم اندازه گیری با ثبات برای اندازه گیری توانایی فرایند در کسب و کار و براورده کردن نیاز مشتریان ضروری است.

هدف اصلی از اجرای ابزار MSA اندازه گیری میزان خطا در سیستم اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بر روی عوامل موثر بر خطا می باشد. داده هاي حاصل از اندازه گيري، امروز بيش از هر زمان ديگري مورد کاربرد دارند.اجرای این ابزار مشخص می کند که آیا نتایج بدست آمده از وسیله یا روش اندازه گیری قابل قبول ، حاشیه ای (لب مرز ) یا غیر قابل قبول است. در گذشته براي تعيين كيفيت وسايل اندازه گيري فقط از كاليبراسيون استفاده مي شد. در كاليبراسيون ابزار اندازه گيري به تنهايي و آن هم در يك شرايط ايده ال مورد ارزيابي قرار مي گيرد. كاليبراسيون در يك اتاق اندازه گيري، با پرسنل آموزش ديده، يك قطعه استاندارد و با دستورالعمل خاص انجام مي شود. اين روش براي شناسايي توانايي سيستم اندازه گيري كافي نيست. براي تعيين درست توانايي فرايند اندازه گيري نياز به برنامه اي است كه ابزار را در شرايط واقعي و معمول اندازه گيري، و با همان اپراتورهايي كه از آن ابزار استفاده مي كنند، مورد ارزيابي قرار دهد .

MSA  به منظور شناخت صحیح توانایی فرایند ، در شرایطی انجام میگیرد که :

  • ابزار در محل واقعي مورد استفاده قرار مي گيرد.
  • ابزار توسط چندين اپراتور مورد استفاده قرار مي گيرد.
  • قطعات توليدي واقعي اندازه گيري مي شوند.
  • ابزار در شرايط محيطي متغير استفاده مي شود.

تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری در سیتمهای مدیریتی مانند IATF 16949  مورد استفاده قرار می گیرد.

به منظور راهنمایی بیشتر کابران گرامی، آموزش کنترل فرایند آماری SPC و تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA  در نرم افزار Minitab  در قالب 20 ویدئو به صورت فشرده در نظر گرفته شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، کلیک نمایید.

زنبیل خرید