انجمن ملی آتش نشانی امریکا  American National  Fire Protection Association – NFPA انجمن حفاظت از حریق در سال ۱۸۹۶ میلادی به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی تأسیس گشت. ماموریت و هدف از تشکیل این انجمن بالا بردن کیفیت زندگی با ارائه راهنماها و استاندارد های ایمنی حریق ، انجام پژوهش ، آموزش و پرورش و نهایتا کاهش خسارات آتش سوزی در سراسر جهان می باشد.

NFPA  مدافع و پیشرو در زمینه پیشگیری از آتش سوزی در سطح جهان بوده و یک منبع معتبر در بالا بردن امنیت عمومی در جوامع به شمار می آید. این انجمن دارای بیش از ۳۰۰ کد و استاندارد بوده که بصورت دائمی در حال توسعه و منتشر نمودن آنها با در نظر گرفتن و به حداقل رساندن اثرات آتش سوزی و دیگر خطرات مرتبط می باشد. بیش از ۶۵۰۰۰ نفر از سراسر جهان عضو آن می باشند.

 

نمونه هايـى از اسـتانداردها و كدهـاى انجمن NFPA

 1 NFPA :كدهاى پيشگيرى از حريق

 2 NFPA : استاندارد آزمايش هاى يكپارچه پيشگيرى از حريق و سيستم هاى ايمن زندگى

 10 NFPA : استاندارد خاموش كننده هاى قابل حمل

12 NFPA : اسـتاندارد سيســــتم هاى خاموش كننده دى اكسيدكربن

جهت آشنایی بیشتر با لیست کدها و استانداردهای NFPA کلیک نمایید.

زنبیل خرید