سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر مبنای استاندارد  ISO 45001:2018  شرایط و عواملی که بر روی سلامتی و آسایش کارکنان ، کارگران موقت ، کارکنان پیمانکار ، بازدیدکنندگان و  هرفرد دیگری درمحیط کار تاثیر بگذارد را شناسایی می کند .این گونه شرایط و عوامل برای هرسازمانی با توجه به ماهیت فعالیت های سازمان متفاوت است بایستی توجه داشت که شناخت این عوامل و شرایط در یک سازمان از مهمترین فعالیت های استقرار این سیستم در یک سازمان است . در حقیقت با استقرار این استاندارد در سازمان ، کلیه خطرات ناشی از ایمنی و بهداشت شغلی را شناسایی  کرده و آنها را تحت کنترل قرارداده و با اقدامات موثر و اثر بخش آنها را حذف کند و یا کاهش دهد .

دلایل نیاز به استقرار سیستم :

– شناسایی شرایط مخاطره آمیز فعالیت های سازمان

– ارزیابی میزان ریسک ناشی از اجرای فعالیت ها مرتبط با محصولات و خدمات

– میزان ریسک مرتبط با مخاطرات را به نحوی کاهش دهد که برای  سازمان قابل تحمل باشد

– از اعمال و رعایت قوانین مرتبط موجود اطمینان حاصل می نماید  .

– اهداف خود را در ارتباط با ایمنی و بهداشت شغلی تعیین می نماید .

– فعالیت های کنترلی و نظارتی خود را بطور موثر به اجرا درآورد .

– ایجاد آمادگی های لازم را دربرخورد با شرایط اضطراری

– میزان آگاهی و اطلاع کارکنان را بطور نظام یافته افزایش می دهد.

جهت مشاهده آخرین تغییرات استاندارد  ISO 45001 کلیک نمایید.

توجه روز افزون به حفظ محيط زيست و افزايش آگاهی، و انتظارات و الزامات طرف‌های ذینفع نسبت به توسعه پايدار، مستلزم نگرش سيستمی در اتصال با قوانين، ضوابط ملی و منطقه‌ای می‌باشد. در اين راستا كميته فنی 207 سازمان بین‌المللی استاندارد  (ISO/TS 207) در سال 1996 سری استاندارد بین‌المللی ISO 14000 را در رابطه با سيستم مديريت محيط زيست، تدوين و منتشر نمود. سری استاندارد ISO 14000 با پرداختن به موضوعات مختلف در زمينه محيط زيست، زمينه مناسبی را در سازمان‌ها برای درك مفاهيم محيط زيستی و به كارگيری روش‌های متفاوت در طرح‌ريزی، اجرا و كنترل فرآیندهای سازمان در توجه به رويكرد محيط زيست، فراهم می‌آورد. برخی از مزايای اصلی به كارگيری اين سری استاندارد، به شرح زير می‌باشد:

  • اهميت دادن به جنبه‌های محيط زيستی در توليد و يا ارائه خدمات يكپارچه كردن سیستم‌های مديريتی و بهبود روش‌های مديريت
  • كاهش هزینه‌های ناشی از اتلاف مواد و انرژی
  • استفاده بهينه از منابع طبيعی
  • رعايت قوانين ملی و مرتبط محيط زيستی
  • حفاظت از محيط زيست و توجه به علائق جامعه در اين ارتباط

 

جهت دریافت آخرین تغییرات  استاندارد ISO 14001  کلیک نمایید.

زنبیل خرید